Južni delovi Beograda, 2021. (Baćevac, Barajevo, Božidarevac, Beljina, Kolubarski Leskovac, Veliki Borak, Šiljakovac, Vranić)

Bio je to jedan divan mini-odmor u iznajmljenoj kući sa bazenom u području koje pripada gradu Beogradu. Hoću da kažem da je to bilo vrlo blizu »