Jordan 2022, 29. deo (Petra)

Drugog dana svog obilaska Petre, krenula sam sa detaljnijim razgledanjem Kraljevskih grobnica koje se nalaze na zapadnoj strani kamenitog masiva Džabal al-Hubta. U pitanju je niz impresivnih fasada koje su zajednički dobile ovaj naziv. Do ovih fasada/grobnica se mora malo popeti uzbrdo sa glavne staze. Ništa dramatično, što se penjanja tiče, a fasade su istinski fascinantne. Prva na koju se naiđe kada se dolazi iz pravca Sika, a ona je krajnje desno u datom nizu, jeste Grobnica sa urnom.

Petra, Grobnica sa urnom

Nije poznato za koga je tačno napravljena ova grobnica, koja je po mnogo čemu jedinstvena u okviru Petre, ali se pretpostavlja, imajući u vidu njenu impozantnost, kao i veoma istaknut položaj, da je to bilo konačno mesto počivanja nekoga veoma važnog. Najčešće se pominje da je verovatno u pitanju bio nabatejski kralj Maliku II, pošto je on umro 70. godine nove ere kada je grobnica i napravljena.

Na prethodnoj slici se vide neki od važnih elemenata: gore desno se vide delovi složene fasade, levo od toga, obasjano suncem, vidi se kolonada koja flankira dvorište ispred grobnice koje se zbog toga naziva dvorište sa kolonadom, a ispod svega toga sagrađeni donji deo sa brojnim svodovima.

Za početak, kada priđete građevini, zapravo i ne možete da je vidite toliko dobro u celosti, jer ste previše blizu. Postoje sigurno dobre tačke sa kojih se Grobnica sa urnom može dobro fotografisati, ali ja ipak nisam profesionalni fotograf koji je ovde radio na projektu, tako da je sledeća fotografija, koju sam napravila prethodno popodne, najbolja među mojim slikama, a da prikazuje samo Grobnicu sa urnom. Što se tiče čitave grupe Kraljevskih grobnica, one se najbolje, sve zajedno, mogu videti u 27. nastavku mojih priča sa putovanja po Jordanu u januaru 2022. godine.

Petra, Grobnica sa urnom

Pošto dobro može da se vidi na obe prethodne fotografije, da odmah kažem da je Grobnica sa urnom svoj naziv dobila po urni koja krasi vrh fasade grobnice, a postavljena je na sredini zabata.

Kao što takođe može da se primeti na prethodnoj fotografiji, ispred svoje fasade isklesane u steni, Grobnica sa urnom ima plato, tj., to dvorište sa kolonadom. Ispod tog platoa se nalazi donji deo objekta koji je sagrađen na dva sprata i sastoji se od niza otvorenih prostorija sa bačvastim svodovima. Kako sam ja prvo došla do donjeg dela objekta, prvo da se pozabavim njime.

Petra, Grobnica sa urnom, detalj iz donjeg dela objekta

Mada su neki segmenti ovog donjeg dela čitavog objekta takođe isklesani u steni, veći deo je sagrađen od kamenih blokova.

Petra, Grobnica sa urnom, detalj iz donjeg dela objekta

Među istraživačima ima različitih stavova u vezi sa vremenom izgradnje ovog donjeg dela. Neki smatraju da je podignut u isto vreme kada i sama grobnica (oko 70. godine nove ere), dok drugi misle da je taj deo dodat u 5. veku. S druge strane, nigde nisam našla šta istraživači misle da je bila svrha ovih prostorija u donjem delu objekta, ali izgleda da su Beduini ovaj deo zvali „zatvor“. Da li su se ove prostorije u nekom trenutku koristile na taj način ostaje neizvesno, ali se zna da su mnoge fasade grobnica u Petri, koje su glavni fokus posetilaca, bile tek deo velikih pogrebnih kompleksa koji su često obuhvatali dvorišta, prostorije za „zadušnice i parastose“ i sl.

Petra, Grobnica sa urnom, detalj iz donjeg dela objekta

Što se tiče Grobnice sa urnom, ja sam ovde prvo malo prošetala po tom donjem delu, a onda sam se širokim stepeništem popela do dvorišta ispred same grobnice i njene fasade.

Petra, Grobnica sa urnom

Fasada Grobnice sa urnom je široka 16,5 m, a visoka 26 m. Svojim izgledom fasada imitira prednju fasadu hrama i tu se vide jasni uticaji helenizma. Portal je postavljen u sredini između dva visoka polu-stuba, a na „uglovima“ su dva pilastra.

Ovi stubovi i pilastri „nose“ gornju zonu fasade. Mada je čitava fasada sada dosta „izlizana“ zbog uticaja erozije, tu se mogu razaznati friz, manji pilastri, kao i timpan ili zabat na čijem se samom vrhu vidi ta isklesana kamena urna sa poklopcem.

Bočno, desno od fasade, vidi se isklesani prostor, poput ogromne niše, koji danas koriste prodavci suvenira.

Petra, Grobnica sa urnom

Ono što je posebno zanimljivo su tri pogrebne niše, lokuli, koje su napravljene u vrhu polja između polu-stubova i pilastra. U srednjem lokulusu još uvek može da se vidi poprsje nekog visokog zvaničnika obučenog u togu, ali ništa više od toga. Zato se ni ne zna za koga je tačno napravljena ova grobnica.

Petra, Grobnica sa urnom, detalj

U grobnicu se može ući i preko bočnih prolaza, ali je svakako najzanimljiviji središnji, glavni ulaz. Tu se takođe vide lepi kameni ukrasi u vidu pilastra sa nabatejskim kapitelima, kao i friz i timpan. Otvor koji se vidi iznad portala probijen je u vizantijsko doba kada se grobnica koristila kao crkva. Konkretno, grobnica je u crkvu pretvorena 446. godine.

Petra, Grobnica sa urnom, detalj

Ono što je meni bilo dodatno fascinantno bile su stene, pogotovo grubi delovi, vremenom ogoljeni dejstvom erozije, jer se tu vidi njihov čudesan izgled. Već sam u prethodnom nastavku priča to pominjala, a i na par prethodnih slika može da se primeti. Ipak, evo još jedne fotografije. Ne znam šta geolozi kažu, ali meni je ova zebrasta, crveno-bela stena, sa ljubičastim, plavkastim ili sivim detaljima, apsolutno fascinantna.

Petra, Grobnica sa urnom, detalj

Pre nego što sam ušla u Grobnicu sa urnom, prvo sam se malo pozabavila uživanjem u pogledu na lokalitet Petre koji se odavde pruža i važi za jedan od najboljih. Na sledećoj slici, na levoj strani može u senci da se razazna pozorište. Zatim je tu široki zemljani put za posetioce koji u desnom delu slike skreće na levo, tj., prema samom centru Petre.

Petra

Centar Petre

Unutrašnjost grobnice je sasvim jednostavna. U pitanju je velika prostorija sa gotovo kvadratastom osnovom, približne veličine 20 m x 17 m.

Petra, Grobnica sa urnom, unutrašnjost

Kada je grobnica pretvorena u crkvu, a moguće je da je služila i kao katedrala zbog svog istaknutog položaja, niše na zadnjem zidu su pretvorene u apside. Tu, na zadnjem zidu, skroz levo može da se vidi i natpis koji navodi da je promenu funkcije ovog prostora realizovao episkop Jason 446. godine.

Petra, Grobnica sa urnom, detalj

Bez obzira na visinu fasade Grobnice sa urnom, ovaj prostor je visok samo do nivoa drugog reda otvora. To se lepo vidi kada se unutra pogleda prema ulazu.

Petra, Grobnica sa urnom, detalj

Ono što je meni ovde ponovo bilo neverovatno bila je tavanica, odnosno, stene koje čine tu tavanicu i njihove boje.

Petra, Grobnica sa urnom, detalj

Akustika u ovom prostoru je takođe bila savršena i kako sam bila potpuno sama, priredila sam samoj sebi jedan kratki koncert. Ipak, nisam to htela da snimam, jer na kraju krajeva, nije ni bitno za druge. JA sam apsolutno uživala!

Ispred Grobnice sa urnom nalazi se to dvorište koje sam pominjala i, kada se fasada gleda frontalno, na levoj strani dvorišta se nalazi pet stubova koji su visoki po oko 4,5 m, a iza njih prostor poput trema. Ista situacija je prvobitno postojala i na desnoj strani, ali su stubovi vremenom stradali zbog erozije, pa se sada tu vidi prostor koji liči na veliku nišu (vidi se deo na jednoj od prethodnih fotografija).

Petra, Grobnica sa urnom, detalj

U steni iznad stubova postoji četiri lokula i jedna plitka niša. Jedan od ovih „otvora“ može da se vidi na prethodnoj slici iznad isklesanog arhitrava koji nose stubovi.

Ovde sam završila sa obilaskom Grobnice sa urnom i onda sam se spustila stepeništem do donjeg nivoa, još jednom pogledavši prema prostorima sa svodovima i gornjoj zoni fasade, na čijem vrhu sasvim jasno može da se razazna kamena urna po kojoj je ova grobnica dobila svoj naziv.

Petra, Grobnica sa urnom

Sledeća značajna grobnica u okviru grupe Kraljevske grobnice u Petri je Svilena grobnica. Ona je na sledećoj slici levo.

Petra, Svilena grobnica, levo

Ova grobnica, koja se često označava i kao Prugasta grobnica, dobila je svoj naziv zbog intenzivnih i izvanredno lepih pruga gotovo duginih boja koje se vide na erodiranom peščaru, a koje su rane arheologe podsećale na neku vrstu svile.

Petra, Svilena grobnica

Petra, Svilena grobnica, detalj

Grobnica je napravljena u stilu Hegra. U donjoj zoni se vidi portal za koji se smatra da nije bio dekorisan, a iznad njega je lokulus, tj., pogrebna niša. Bez obzira na intenzivnu eroziju, i dalje mogu da se vide polu-stubovi na fasadi, kao i par plitkih niša sa reljefnim predstavama koje se nalaze u prostoru između spoljnih stubova.

Iznad donje zone je srednja zona sa naznakama pilastra, a gornja zona ima friz od dva dela sa po pet stepenika postavljenih jedni prema drugima, što je elemenat koji se često može videti na grobnicama u Petri.

Petra, Svilena grobnica, detalj

Unutrašnjost Svilene grobnice nema nikakvih značajnih elemenata.

Petra, Svilena grobnica, detalj

Kada posetilac stoji ispred Svilene grobnice, ponovo može da uživa u impresivnom pogledu na središnji deo lokaliteta Petra.

Petra

Centar Petre

Ipak, ja sam nastavila sa obilaskom Kraljevskih grobnica i sledeća je bila Korintska grobnica.

Petra, Korintska grobnica

Fasada ove grobnice (napravljena 40-70. god. nove ere) podseća delimično na al-Kazneh ili Riznicu, a jedan od prvih istraživača joj je dao sadašnji naziv zbog kapitela na polu-stubovima koji se vide na fasadi. Kasnije se došlo do zaključka da su oni zapravo nabatejska verzija korintskih kapitela. Dakle, u najboljem slučaju nešto između.

Petra, Korintska grobnica, detalj

Fasada, široka 27,5 m i visoka 28 m, sastoji se od tri zone. U donjoj se vidi osam polu-stubova, a u središtu je glavni portal, koji je vremenom u velikoj meri propao i na izvestan način se spojio sa bočnim ulazom sa leve strane.

Petra, Korintska grobnica, detalj

Zanimljivo je da je fasada asimetrična u donjoj zoni, u smislu da levo od glavnog ulaza postoje tri bočna ulaza (između polu-stubova) od kojih svaki vodi u posebnu manju prostoriju. Desno od glavnog ulaza, u prostorima između polu-stubova, postoje prozori/otvori različite veličine. Oni, zajedno sa glavnim ulazom vode u veliku prostoriju sa udubljenjima i jednim lokulusom.

Na sledećoj fotografiji se vidi otvor desno od glavnog ulaza, kao i polu-stub sa nabatejskim kapitelom.

Petra, Korintska grobnica, detalj

Srednja zona fasade je značajno erodirala, ali se ipak na nekim mestima mogu jasno prepoznati manji pilastri, venac i drugi graditeljski elementi.

Gornja, treća zona fasade izrazito podseća na al-Kazneh. Tu se jasno vide erodirani delovi: u središtu tolos, a levo i desno od njega prekinuti zabati.

Petra, Korintska grobnica, bolje očuvani desni deo središnje zone i gornja zona

Sledeći objekat u okviru grupe Kraljevskih grobnica je Grobnica palata.

Petra, Grobnica palata

Ova grobnica sa složenom fasadom, širokom 49 m, a visokom skoro 46 m, predstavlja jedan od najvećih objekata u Petri. Fasada grobnice je dovoljno impresivna, i zbog svoje veličine i zbog bogatstva graditeljskih elemenata izvedenih isključivo u funkciji dekoracije, da bi lako mogla da bude i deo neke palate, pa otud njen naziv. Da bi se sve ovo bolje videlo, evo i jedne fotografije koju sam snimila nešto kasnije, a gde se lepo vide i Grobnica palata i Korintska grobnica.

Petra, Grobnica palata i Korintska grobnica

Fasada Grobnice palate se sastoji od pet zona. Pošto se prilikom izvođenja ove fasade ispostavilo da je litica suviše niska za njene više zone, pri vrhu postoje delovi koji nisu isklesani iz stene, već su sagrađeni od kamenih blokova. Naravno, vremenom se dosta toga urušilo. To može da se vidi i na prethodnoj fotografiji: na nivou treće zone vide se dva bočna segmenta sa pilastrima, a između se mogu videti delovi od kamenih blokova.

Istovremeno, desni delovi fasade su bolje zaštićeni od uticaja vetra, pa tu postoje i segmenti na kojima su se očuvale oštre ivice graditeljsko-dekorativnih elemenata. Na primer, u slučaju krajnje desnog portala koji se vidi na sledećoj fotografiji.

Petra, Grobnica palata, detalj

Grobnica palata ima četiri portala koji su raspoređeni između pilastra na vrhovima kojih se vide nabatejski kapiteli. Upravo se po tim portalima vidi štetni uticaj erozije. Najbolje je očuvan krajnje desni (slika gore), a najlošije drugi sa leve strane gde je vetar vremenom značajno proširio ulaz u prostoriju. Evo fotografija preostala tri portala. Tu se vide i ostaci kamenih prilaza, delovi preostalih graditeljskih elemenata, a delimično i kako izgleda unutrašnjost prostorija unutar grobnice.

Petra, Grobnica palata, drugi ulaz sa desne strane

Petra, Grobnica palata, drugi ulaz sa leve strane

Petra, Grobnica palata, prvi ulaz sa leve strane

U drugoj zoni se nalazi niz niskih polu-stubova, u trećoj su patuljasti pilastri, četvrta zona je dosta propala, a u petoj se samo skroz desno vidi sedam polu-stubova.

Petra, Grobnica palata, skroz desno: vrh prve zone i polu-stubovi iz druge zone

Na sledećoj fotografiji se vidi krajnje levi deo fasade Grobnice palata i tu na vrhu, iznad zone sa polu-stubovima, vidi se da je treća zona napravljena od kamenih blokova.

Petra, Grobnica palata, detalj

Posle obilaska i slikanja Grobnice palata, nastavila sam dalje prateći masiv Džabal al-Hubta, jer sam želela da posetim još par grobnica koje su tu napravljene. Da bih to uradila morala sam da pratim jednu stazu koja je tu napravljena, ali mi je ona bila izuzetno teška za hodanje. Sastoji se od velikih kamenova između kojih je vrlo rastresit pesak i to mi nikako nije prijalo za moje umorna stopala. Zato sam najčešće hodala pored staze, gde je tlo bilo više nabijeno, pa samim tim i čvršće i stabilnije za hodanje.

Petra, detalj

Verica Ristic

Rođena sam i živim u Srbiji. Po profesiji sam slobodni prevodilac za engleski jezik, ali govorim i druge jezike (to JAKO pomaže na putovanjima). Zahvalna sam Univerzumu na svemu.

Beograd, Srbija

Prijavi se besplatno za Svuda pođi - priče sa putovanja

ili se prijavi preko RSS-a uz Feedly!